+359882025985; +359877118838
vinsec54@gmail.com; mechkov2000@abv.bg

ЗА НАС

 „ВИН-Секюрити“ ООД е фирма за охрана на имуществото на физически и юридически лица, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност.

Фирмата е регистрирана в Софийски градски съд и притежава Лиценз № 1616/13.06.2011 г., важащ за територията на цялата страна.

„ВИН-Секюрити“ ООД притежава и Сертификат за управление на качеството ИСО 9001:2015 Регистрационен № QMS-004-N.

Фирмата е член на най-голямата професионална организация в бранша Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). Притежава Удостоверение за членство № 039.

Фирмата се представлява и управлява от Иван Мечков и Владимир Найденов – бивши служители във Военна полиция с дългогодишен управленски и организационен опит в сферата на охраната и сигурността.

В продължение на повече от 8 години Дружеството ни натрупа  и  придоби богат опит в организиране и осъществяване на ефективна физическа охрана на обекти, която и понастоящем е приоритетно направление на дейността ни.

През цялото време на своето съществуване Дружеството е функционирало, спазвайки законите на страната и нормативните документи, касаещи охранителната дейност, за което е показателен фактът, че до настоящия момент не са ни налагани никакви санкции за допуснати нарушения – нито от органите на МВР, нито от финансови органи.

Централното ръководство на фирмата е в гр. София, като фирмата има  регионални представители, чрез които осъществява постоянно ръководство и управление на обектите, поети под охрана в страната.

Във „ВИН-Секюрити“ работят висококвалифицирани специалисти, повечето бивши служители на  МВР и МО, с многофункционални възможности, отговорност и резултатност при изпълнение на служебните задачи, отговарящи на съвременните изисквания за висок професионализъм и компетентност, ерудирани и познаващи в детайли  организацията и осъществяването на охранителната дейност.

Фирмата осъществява системен контрол по изпълнение на охранителната дейност на обектите, както и поддържането на тесни контакти с контрагентите за своевременното решаване на възникналите в хода на охранителната дейност проблеми.

                                            Материално-техническо осигуряване на Дружеството.

Охранителният състав на фирмата е снабден с униформено облекло, лични идентификационни карти и отличителни знаци на служителите.

За ефективно изпълнение на задълженията охранителният състав разполага с газ-сигнално и бойно оръжие и боеприпаси за него, палки (пластмасови и гумени), белезници и др.

За осъществяване на връзка между охранителния състав Ръководството, Възложителите и органите на МВР, охранителите разполагат с радиостанции, мобилни телефони и паник бутони.          

„ВИН-Секюрити“ ООД поема 100 % материална отговорност за нанесени имуществени щети на Възложителя при доказана вина на охраната от съответните компетентни органи. В този случай се съставят двустранни протоколи, в които се посочват размера на щетите и срокът за тяхното заплащане (възстановяване). Дружеството има сключена полица Професионална отговорност за 330 000 лв.